اطلاعیه شماره ١٢٨: اخبار نگران کننده از رضا شهابی

جمهوری اسلامی در قبال وضع جسمانی رضا شهابی مسئول است

حتما از وضعیت جسمانی نگران کننده رضا شهابی از چهره های شناخته شده کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای واحد در زندان جمهوری اسلامی خبر دارید. رضا مدتهاست که از مشکلات حاد از جمله ضایع شدن چند مهره‌ کمر و ابتلا به دیسک کمر، دیسک گردن، درد و بی‌حسی دست و پا، ضایعات کبدی، کلیوی، قلب و درد دندان رنج میبرد. رضا زیر فشار شکنجه های رژیم اسلامی به چنین وضع و حالی دچار شده است. جانیان اسلامی از درمان رضا تحت نظر پزشکان متخصص جلوگیری کرده و علیرغم اینکه پزشکان وی بر ضرورت معالجه او در خارج از زندان و استفاده از آب درمانی و فیزیوتراپی تاکید کرده اند، اما همچنان او را در زندان نگاهداشته اند. بنا بر آخرین خبر از زندان، زندانبانان تنها کاری که در قبال او و اساسا زندانیان بیمار انجام میدهند دادن داروهای کورتن دار است بطوریکه بیماران به آن معتاد میشوند. اکنون رضا شهابی نیز بخاطر درد فراون ناگزیر به مصرف همین دارو شده و به آن اعتیاد پیدا کرده است. رضا شهابی در خرداد ٨٩ دستگیر شده و ٦ سال حکم زندان دارد.

ما از همه سازمانهای کارگری در سراسر جهان انتظار داریم که بطور عاجل دست به اقدامی بزنند، به جمهوری اسلامی اعتراض کنند و خواهان آزادی فوری رضا شهابی و سایر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شوند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، کمپینی تحت عنوان “نگذاريد قلبشان از تپش باز ايستد”، كارزار حمايت از زندانيان سياسى محروم از دارو و درمان را در دستور گذاشته است. یک راه مهم حمایت و پشتیبانی از رضا شهابی و سایر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی که همچون او زیر فشار حکومت جانشان در خطر است، حمایت و همبستگی با این کمپین است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٤ آبان ٩٢، ٢٦ اکتبر ٢٠١٣ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 

Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com