اطلاعیه شماره ١٣٢: صدای انسانیت از درون زندانها

از بیانیه رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی وسیعا حمایت کنیم

شاهرخ زمانی، محمد جراحی و خالد حردانی از زندان گوهردشت به این بیانیه پیوستند

جنبش علیه اعدام قویتر از هر وقت به میدان آمده است. طومار های اعتراضی از درون جامعه و از زندان علیه اعدام ها منتشر میشود. در همین راستا نامه اعتراضی رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده دو نفر از رهبران شناخته شده کارگری که در زندان بسر میبرند، در این هفته علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی و پیوستن شاهرخ زمانی، محمد جراحی و خالد حردانی  از زندان گوهردشت به این بیانیه صدای اعتراض این جنبش از زندان است. قبلا نیز از سوی تشکلهای کارگری و نیز از سوی رهبران کارگری از زندان و در بیرون از زندان ما شاهد انتشار چنین بیانیه هایی علیه اعدام ها بوده ایم.

این درحالیست که بنا به گزارشات هم اکنون بیش از ١٨٠٠ زندانی در زندان قزل حصار با اعتصاب غذای خود علیه اعدامها به اعتراض برخاسته اند و هر روز شاهد تجمعات اعتراضی خانواده های کسانی هستیم که عزیزانشان در خطر اعدام قرار دارند. همچنین در همین مدت شهرهای کردستان از جمله مریوان و سنندج، نوسود، سقز، بانه مراکزی مهم از اعتراض علیه اعدام بوده است. در تهران نیز در همین مدت جوانان و مردم معترض با ابتکارات جالبی چون برپایی تاتر و کنسرت موزیک و تاتر های خیابانی، علیه اعدام ها بپا خاسته و انسانیت را فریاد زدند. همچنین هنرمندان با فیلم هایشان وارد این عرصه از نبرد شده اند. یک نمونه اش اجراي دو برنامه گلريزان در سه ماه قبل با هدف کمک به نجات جان دو زن جوان محکوم به اعدام است. اینها همه سخن از جامعه ای دارد که در اشکال مدرنی دارد به اعتراضاتش شکل میدهد و در برابر رژیم اسلامی و جنایاتش قد علم میکند. این حرکت جامعه ای است که افق روشن و انسانی و امید بخشی را روبروی خویش قرار داده است.

در چنین جنب و جوشی از اعتراض علیه اعدام است که رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده از زندان نامه میدهند و از زندان گوهردشت نیز شاهرخ زمانی و محمد جراحی از رهبران شناخته شده کارگری و خالد هردانی زندانی سیاسی در بند با آنها هم صدا میشوند و صدای اعتراض خود را علیه اعدام ها بلند میکنند. در چنین جنب و جوشی از اعتراض علیه اعدام است که این چهره های شناخته شده کارگری و زندانیان سیاسی از زندان خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از زندان میشوند.

اقدام رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده و پیوستن شاهرخ زمانی ، محمد جراحی و خالد حردانی به این حرکت یک الگو است که میتواند در همه جای این جامعه بکار گرفته شود. انتظار میرود از دیگر زندانها و دیگر رهبران و فعالین کارگری  وسیعا به این حرکت بپیوندند. میتوان در همه محیط های کارگری طومارهای اعتراضی علیه اعدام به راه انداخت و وسیعا به این حرکت و به موج گسترده علیه اعدامها پیوست.

اعتراضات کارگری گسترده است، میتوان کاری کرد که یک موضوع مهم اعتراضات در همه مراکز کارگری اعتراض علیه اعدام ها و اعلام خواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از زندان باشد. کارگران میتوانند در هر کجا که تجمعی دارند و اعتراضی برپا کرده اند، خواست لغو مجازات اعدام و آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی را در صدر خواستهایشان قرار دهند. 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٤ آذر ٩٢، ٥ دسامبر ٢٠١٣

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com

متن نامه رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده را در زیر میخوانید: 

اعدام ها را متوقف و زندانیان سیاسی را فورا آزاد کنید 

مردم شریف ایران، مردم انساندوست دنیا

همانطور که میدانید در حال حاضر دهها فعال کارگری و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با اتهاماتی واهی و به جرم مبارزه برای حق و حقوق خود در زندانند. جرم اینها این است که تلاش کرده اند کارگران را برای احقاق حقوق خود متشکل کنند، و علیه بیعدالتی ها و بیحقوقی ها ابراز مخالفت کرده اند . این درحالی است که دولت آقای روحانی با آزاد کردن شماری از زندانیان که اکثرا هم “خودی” بوده اند ژست “اعتدال” به خود گرفته است. ما زندانیان محکوم در بند ٣٥٠ زندان اوین ضمن اعلام خوشحالی از آزادی کسانی که در همین مدت از زندان آزاد شده اند، اعلام میکنیم اولا غوغا بر سر آزادی زندانیان سیاسی و وعده های پیشاانتخاباتی یک هیاهو بیشتر نبوده و آزادی همین تعداد نیز بخاطر اعتراضات داخلی و یا جهانی صورت گرفته است.

ما زندانیان بند ٣٥٠ زندان اوین، اعلام میکنیم که نه تنها خبری از آزادی دهها کارگر زندانی و شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیست، بلکه فشار بر روی آنها شدت یافته و اعدام ها نیز چندین برابر شده است. توهین و بدرفتاری با زندانیان به حد اعلای خود رسیده و بی توجهی به معالجه و دوا و درمان زندانیان بیمار بیداد میکند.

ما مجرم نیستیم و جنایتی نکرده ایم که باید مورد اینهمه اذیت و آزار و توهین قرار گیریم و به سالها زندان محکوم شویم. سوال ما این است که آیا ارگان های حکومتی میتوانند به جامعه اعلام کنند که جرم ما چه بوده است؟ آیا صدا و سیمائی که هزینه هایش از طریق اسثتمار ما کارگران و مالیات از مردم تامین میشود این جسارت را دارد که مناظره ای با ما ترتیب بدهد تا مردم هم از جرائم! ما مطلع شوند؟ آیا آقای روحانی و سیستم قضائی کشور حاضرند با ملاقات یک هیئت بین المللی از زندان اوین موافقت کنند؟

ما کیفرخواست سنگینی علیه کسانی داریم که آزادی را از ما گرفته اند و ما را از بودن در کنار عزیزانمان محروم کرده اند. اولین خواست ما آزادی فوری و بدون هیچ قید و شرطی از زندان است. خواست اضطرای ما نیز این است که تمامی زندانیان سیاسی که نیاز به درمان و معالجه دارند، با استاندارد قابل قبولی تحت درمان و معالجه قرار گیرند و بیمارانی که احتیاج به معالجه در بیرون زندان دارند به آنها مرخصی لازم داده بشود. ما میخواهیم که به تحقیر و بدرفتاری های روزمره زندانبانان با زندانیان فورا و برای همیشه پایان داده شود و امکانات ملاقات با بستگان و وکلای زندانی در فضائی توام با احترام فراهم شود. ما خواهان اعزام هیئت های بین المللی برای بازدید از زندان اوین و کلیه زندانهای کشور اعم از سیاسی یا غیر سیاسی هستیم. ما مخالف مجازات اعدامیم. اینها برخی از خواست های بحق ما است.

ما مخالف مجازات اعدام هستیم. و آخرین تاکید ما توقف فوری اعدامهاست. ما از مردم شریف ایران و مردم انساندوست در سراسر جهان میخواهیم که فعالانه از خواست های ما حمایت کنند و همه جا صدای ما باشند.

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه- بند ٣٥٠ زندان اوین

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و دفاع ا زحقوق کودک، عضو کمیته پیگیری تشکلهای آزاد کارگری و جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، زندان اوین پند ٣٥٠

برگرفته از پایگاه خبری بهنام ابراهیم زاده 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٠ آبان ٩٢، ١١ نوامبر ٢٠١٣

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com