اطلاعیه شماره ١٣٣: صدور حکم زندان برای افشین ندیمی و مهرداد صبوری دو فعال کارگری شهر سنندج

روز چهارشنبه ٤ دی ماه افشین ندیمی و مهرداد صبوری، دو فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری پس از ٥٠ روز بازداشت در اداره اطلاعات کامیاران و سنندج به ترتیب به ٦ سال و ٨ ماه زندان محکوم شدند. به احکام زندان برای این دو فعال کارگری وسیعا اعتراض کنیم.

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری این دو عضو این کمیته، در شعبه ١ دادگاه انقلاب اسلامی در شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی و در غیاب وکلایشان برگزار گردید. افشین ندیمی به جرم عضویت در کمیته هماهنگی به ٥ سال و تبلیغ “علیه نظام” ١ سال و مجموعا ٦ سال حکم زندان محکوم شده است. مهرداد صبوری نیز به جرم عضویت در کمیته هماهنگی به ٤ ماه و تبلیغ علیه نظام به چهار ماه دیگر و مجموعا ٨ ماه زندان محکوم گردیده است.  بدین ترتیب این دو فعال کارگری با محکومیتشان در دادگاه جمهوری اسلامی روانه  زندان مرکزی شهر سنندج شدند.

افشین ندیمی و مهرداد صبوری در دادگاه اسلامی عضویت در کمیته هماهنگی را حق مسلم خود دانسته و از آن دفاع کردند.افشين نديمى قبلا نیز در تيرماه سال ٨٨ نيز توسط اداره اطلاعات کامياران احضار شده و با همین اتهامات مورد بازجويى قرار گرفته بود. او در آن بازجويى از عضويت خود در کميته هماهنگی دفاع کرده و به همين علت به شدت از طرف مامورين اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

با اعتراض به احکام صادر شده برای افشین ندیمی و مهرداد صبوری به دفاع از حقوق پایه ای خود، از جمله حق تشکل برای همه کارگران و کل جامعه برخیزیم. همراه با خانواده های افشین ندیمی و مهرداد صبوری خواستار آزادی فوری آنان از زندان شویم. 

همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٧دی ٩٢، ٢٨ دسامبر ٢٠١٣

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com