اطلاعیه شماره ١٣٤: اعتراضات در بند ٣٥٠ اوین و تهدید بهنام ابراهیم زاده به تبعید

بنا بر خبرهای منتشر شده به علت گزارشات عوامل وزارت اطلاعات در زندان اوین علیه بهنام ابراهیم زاده و حمیدرضا برهانی٬ دو زندانی سیاسی بند ٣٥٠ اوین، امروز ١٧ دی حمید رضا برهانی به زندان رجایی شهر انتقال یافت و بهنام نیز تهدید به تبعید به زندانی دیگر شده است.

سابقه اعتراضات اخیر در بند ٣٥٠ اوین از این قرار است که  در روز ۹ دی در سالروز تظاهرات حکومتی علیه اعتراضات مردم در سال ۸۸، قرار بود تعدادی از عوامل مسئولین زندان و وزارت اطلاعات با شعار دادن و حمل پلاکارد در حیاط  بند  تظاهراتی علیه زندانیان سیاسی و در حمایت از حکومت برگزار کنند. این اقدام با اعتراض و مقاومت زندانیان سیاسی مواجه شد و در نهایت به درگیری میان زندانیان سیاسی و عوامل وزارت اطلاعات منجر گردید. بدنبال این درگیری ٤ نفر از زندانیان سیاسی به اسامی عماد بهاور٬ بهزاد عربگل٬ علی کاظمی و حسن اسدی زیدآبادی به بند ۲۰ انفرادی منتقل شدند.POSTER333-2pdf11 این موضوع با اعتراض و تحصن سایر زندانیان سیاسی روبرو شد و از آن روز تا کنون بیش از ۱۴۰ تن از زندانیان بند ۳۵۰ از دریافت جیره دولتی خودداری می‌کنند. در همین رابطه روز دوشنبه ١٦ دی تعدادی از زندانیان سیاسی این بند دست به اعتصاب ملاقات زده و از رفتن به سالن ملاقات با بستگانشان سرباز زدند.  در پی این اعتراضات عماد بهاور از انفرادی ٢٤٠ به بند عمومی ٣٥٠ بازگردانده شد. اکنون بدنبال این اتفاقات در بند ٣٥٠ اوین است که جانیان اسلامی بهنام ابراهیم زاده را تهدید به تبعید و  حمید رضا برهانی را به زندان رجایی شهر انتقال داده اند. با اعتراضی گسترده به سرکوبگری های رژیم اسلامی در زندانها پاسخ دهیم. همراه با خانواده های زندانیان در بند خواهان متوقف شدن این فشارها و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از زندان شویم.

گفتنی است که بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در حالی تهدید به تبعید به زندانی دیگر شده است که فرزندش  به دلیل ابتلا به بیماری سرطان تحت درمان است. رژیم اسلامی بهنام را در زندان نگاهداشته و حتی با مرخصی وی برای دیدار با فرزند بیمارش مخالفت میکند و اکنون او را تهدید به تبعید به زندانی دیگر کرده است. بهنام ابراهیم زاده باید کنار فرزندش باشد. رژیم اسلامی با نگاهداشتن بهنام ابراهیم زاده در زندان فرزند و همسر او را زیر فشار و شکنجه مستقیم خود قرار داده است. به حکم رژیم اسلامی مبنی بر تبعید بهنام و حمید رضا وسیعا اعتراض کنیم. بهنام ابراهیم زاده، حمید رضا برهانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٧دی ٩٢، ٧ ژانویه ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com