اطلاعیه شماره ١٤٠: دستگیری ٢٠ کارگر معدن چادرملو یک هشدار است

روز ٩ بهمن در جریان اعتراضات پی در پی کارگران معدن چادرملو در اعتراض به اخراج یکی از کارگران معترض در این کارخانه و پافشاری آنها بر روی خواستهایشان ٢٠ کارگر بازداشت شدند. بنا بر خبر احمد کمالی فرماندار اردکان بیشرمانه در گفتگو با ایلنا به حمایت از کارفرما  اعلام میکند که مدیر عامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضایی علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده است و این کارگران روز ٩ بهمن توسط پلیس امنیت احضار و بازداشت شده اند. او با گستاخی تمام اعتراض کارگران برای دستمزدشان و در دفاع از همکار اخراجی شان را تحریک عده ای معدود قلمداد کرده و تازه مدعی اینست که دستمزد چند بار زیر خط فقر این کارگران اضافی هم هست. سپس با به به رخ کشیدن مراجع قانونی اعتصابات کارگری را زیر حمله قرار داده و مورد تهدید قرار میدهد.

بدین ترتیب فرماندار، قوه قضایی، قوانین و کل بساط رژیم اسلامی در خدمت کارفرمایان قرار داشته و این میان کارگران معترض را دستگیر و بازداشت میکنند و ٢٠ کارگر معدن چادرملو را راهی زندان کرده اند.قضیه از این قرار است که روز ٨ بهمن بیش از دو هزار کارگر پیمانی معدن چادرملو در اعتراض به حکم هیات تشخیص اداره کار اردکان مبنی بر اخراج بهرام حسینی یکی از کارگران معترض در این کارخانه و دیگر خواستهایشان دست از کار کشیدند. جانیان اسلامی که از تجممع دو هزار کارگر و گسترش این مبارزات وحشت دارند. دست به این دستگیری ها زده اند. بهرام حسینی “دبیر انجمن صنفی” است. کارفرمایان که حتی تحمل خودی هایشان و انجمن های صنفی و شورای اسلامی را هم ندارند به بهرام حسنی نژاد  با برشمردن ٢٠ مورد مبنی بر به هم زدن نظم کارگاه،  حکم اخراج داده است. کارگران به این موضوع معترضند. در همین رابطه قبلا نیز کارگران این کارخانه در روزهای ٢٨ و ٢٩ دیماه تجمع داشتند.

قبل از این نیز در تاریخ ۶ آذر ماه حدود ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود و همچنین اخراج بهرام حسنی نژاد بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند و در واکنش به این اعتراض شورای تامین جمهوری اسلامی در شهر اردکان روز دوشنبه ١١ آذر تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته های کارگران را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو و لحاظ کردن پاداش تولید در محاسبه حق بیمه توسط شورای تامین اردکان لفظا پذیرفته شد؛ بدون اینکه صورتجلسه شورای تامین در اختیار کارگران قرار گیرد.  در ادامه این اعتراضات، دو هزار کارگر معدن چادرملواز ساعت ۷ صبح روز ١٥ آذر در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند و بر خواستهای خود پافشاری کردند. در ادامه این اتفاقات است که هم اکنون هیات تشخیص ادار کار اردکان حکم به اخراج بهرام حسنی داده است و روز ٨ بهمن دو هزار کارگر در اعتراض به این موضوع و پافشاری بر خواستهایشان به اعتراض برخاستند.

دستگیری ٢٠ کارگر معترض چادرملو یک هشدار است. باید وسیعا در برابر این دستگیری ها ایستاد. رژیم اسلامی در برابر گسترش اعتصابات کارگری،  دستگیری کارگران معترض را شدت داده است. در همین فاصله ٦ کارگر پلی اکریل اصفهان مسعود فتاحی، صفائی، سیروس پیام منی، احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی، حدود صدنفر از کارگران کیسون در شهرک پرند تهران،  دو نفر از کارگران پتروشیمی فجر و٥ کارگر سیمان لوشان دستگیر شده اند. جمهوری اسلامی از جلو آمدن کارگران با خواست افزایش دستمزدها و گسترش دامنه این خواست به مراکزی چون پتروشیمی ماهشهر با هزاران کارگر و از اعتراضات هر روزه کارگری بیمناک است. از همین رو دست به دستگیری کارگران معترض میزند. باید این ابزار را از دست رژیم اسلامی گرفت. باید کارگران معدن چادرملو، کارگران پلی اکریل اصفهان، کارگران  پتروشیمی فجر، کارگران کیسون را مورد وسیعترین حمایت ها قرار داد و خواستار آزادی فوری کارگران دستگیر شده از زندان شد. دفاع از کارگران زندانی یک گام مهم برای رفتن بسوی اعتصابات سراسری کارگری است. باید این گام مهم را برداشت.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند. 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

٤ بهمن ٩٢، ٢٤ ژآنویه ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com