اطلاعیه شماره ١٤١: شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به ۲۸ رسید به این دستگیریها وسیعا اعتراض کنیم

قبلا به اطلاعتان رساندیم که ٢٠ کارگر معدن چادرملو در جریان تجمعات اعتراضی ٣ هزار کارگر در این مرکز کارگری بخاطر اخراج یکی از همکارانشان و پافشاری آنان بر دیگر خواستهای خود در ٩ بهمن دستگیر و زندانی شده اند. اکنون شمار دستگیر شدگان به ٢٨ نفر رسیده است.

قضیه از این قرار است که کارفرمایان که حتی تحمل خودی هایشان و انجمن های صنفی و شورای اسلامی را هم ندارند بهرام حسینی “دبیر انجمن صنفی” این معدن را  با برشمردن ٢٠ مورد مبنی بر به هم زدن نظم کارگاه،  از کار اخراج کرده و هیات تشخیص ادار کار اردکان نیز این حکم را تایید کرد. در واکنش به این اخراج اعتراض کارگران در معدن چادرملو شدت گرفت. از جمله کارگران دستگیر شده  علی همت چراغی، مهدی مظفری، ناصر شیخی، مسلم غنی‌زاده، بهرام حسنی‌نژاد و احمد‌پور جنائی، عباس حسینی پور و مهدی حسنی هستند. تنها در ظرف سه روز اخیر ٨ کارگر دستگیر شده اند. در اعتراض به این دستگیری ها کارگران متحصن معدن چادرملو از صبح امروز یکشنبه ١٢ بهمن سر کار حاضر نشده اند. به کارگران قول داده شده است که همکاران بازداشتی آنان تا عصر امروز آزاد شوند. کارگران اعلام کرده اند که تا آزادی تمام همکارانشان و پاسخ به خواستهای اعلام شده شان، دست از اعتراض بر نخواهند داشت. ابعاد گسترده اعتراضات کارگران معدن چادرملو انعکاس وسیعی در اخبار رسانه ها داشته است. 

کارگران معدن چادرملو به سطح نازل دستمزدها، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که  در نتیجه آن مبلغ ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه میشود، عدم لحاظ کردن پاداش تولید در محاسبه حق بیمه کارگران،  قراردادهای موقت کاری که بعضا با کارگران قراردادی ها یک هفته ای بسته شده است، و نا امنی شغلی آنهاست. این اعتراضات از آذر ماه شروع شده و همچنان در جریان است.

باز هم تاکید داریم که دستگیری ٢٠ کارگر معترض چادرملو یک هشدار است. باید وسیعا در برابر این دستگیری ها ایستاد. رژیم اسلامی در برابر گسترش اعتصابات کارگری،  دستگیری کارگران معترض را شدت داده است. علاوه بر این ٢٨ کارگر بازداشتی معدن چادرملو، در سه هفته اخیر ٦ کارگر پلی اکریل اصفهان مسعود فتاحی، صفائی، سیروس پیام منی، احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی، حدود صدنفر از کارگران کیسون در شهرک پرند تهران،  دو نفر از کارگران پتروشیمی فجر و٥ کارگر سیمان لوشان دستگیر شده اند. جمهوری اسلامی از گسترش هر روزه اعتراضات کارگری و جلو آمدن کارگران با خواست افزایش دستمزدها و گسترش دامنه این خواست به مراکزی چون پتروشیمی ماهشهر بیمناک است. با دستگیری کارگران معترض تلاش دارد این اعتراضات را عقب زند. با صفی متحد در مقابل این دستگیری ها بایستیم. باید کارگران معدن چادرملو، کارگران پلی اکریل اصفهان، کارگران  پتروشیمی فجر، کارگران کیسون را مورد وسیعترین حمایت ها قرار داد و خواستار آزادی فوری کارگران دستگیر شده از زندان شد. دفاع از کارگران زندانی یک گام مهم برای رفتن بسوی اعتصابات سراسری کارگری است. حمایت وسیع خود را از این کارگران اعلام کنیم.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند. 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

١٣ بهمن ٩٢، ٢ فوریه ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com