اطلاعیه شماره ١٤٢ :٢٧ کارگر بازداشت شده معدن چادرملو آزاد شدند، یک کارگر دیگر هنوز در بند است

بنا بر اخبار منتشر شده، عصر امروز ١٤ بهمن، در نتیجه فشار اعتراضات کارگران، ٢٧ کارگر بازداشتی معدن چادرملو آزاد شدند. اما هنوز بهرام حسنی نژاد یکی دیگر از کارگران دستگیر شده در زندان است. آزادی ٢٧ کارگر بازداشتی از زندان را به این کارگران، به خانواده هایشان  و به کارگران معدن چادرملو و همگان تبریک میگوییم. بهرام حسنی نژاد نیز باید فورا از زندان آزاد و به سر کارش بازگردد.  کارگران معدن چادرملو اعلام کرده اند که تا آزادی او و برگشتش به کار و نیز پاسخگویی به خواستهایشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

همانطور که در اطلاعیه های قبلی به اطلاعتان رساندیم. بهرام حسنی  نژاد قبلا نیز بنا بر شکایت مدیریت این معدن با ذکر ٢٠ مورد مبنی بر هم زدن نظم کارگاه از کار اخراج گردید. سپس هیات حل اختلاف اداره کار جمهوری اسلامی در اردکان نیز این حکم را تایید کرد. پس از آن بر اساس همین شکایت اور را در ١٢ بهمن بازداشت کرد. بدین ترتیب قانون کار و اداره کار و  هیات حل اختلاف و غیره همه در خدمت کارفرما عمل کرده و بهرام حسنی در زندان است.  بهرام حسنی دبیر حسینی “دبیر انجمن صنفی اسلامی” در این معدن است و کارفرمایان حتی تحمل انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی قانون کارشان را هم  ندارند. 

کارگران معدن چادرملو به سطح نازل دستمزدها، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که  در نتیجه آن مبلغ ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه میشود، عدم لحاظ کردن پاداش تولید در محاسبه حق بیمه کارگران،  قراردادهای موقت کاری که بعضا با کارگران قراردادی ها یک هفته ای بسته شده است، و نا امنی شغلی آنهاست. این اعتراضات از آذر ماه شروع شده  و انعکاس وسیعی در اخبار رسانه ها داشته است.

باز هم تاکید داریم که رژیم اسلامی در برابر گسترش اعتصابات کارگری،  دستگیری کارگران معترض را شدت داده است. علاوه بر دستگیری ها در معدن چادرملو،  در سه هفته اخیر ٦ کارگر پلی اکریل اصفهان ، حدود صدنفر از کارگران کیسون در شهرک پرند تهران،  دو نفر از کارگران پتروشیمی فجر و٥ کارگر سیمان لوشان دستگیر شده اند. بهرام حسنی نژاد و همه کارگران دستگیر شده اخیر باید فورا آزاد شوند. با حمایت وسیع خود از مبارزات این کارگران خواستار آزادی فوری کارگران دستگیر شده از زندان شویم.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

۱۴ بهمن ۱۹۹۲،  ٣ فوریه ۲۰۱۴

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com