اطلاعیه شماره ١٤٥: با فشار اعتراض کارگران، سه کارگر دستگیر شده دیگر پلی اکریل نیز آزاد شدند

بدنبال تداوم اعتراضات کارگران پلی اکریل اصفهان، احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی سه کارگر دیگر بازداشتی این کارخانه، روز گذشته ١٩ بهمن با قید وثیقه از زندان دستگرد آزاد شدند. آزادی آنان را به خانواده هایشان، به همکارانشان و به همگان تبریک میگوییم.

این کارگران روز چهارشنبه دو بهمن در جریان اعتراضاتشان به سیاست کوچک سازی کارخانه و خطر بیکاری خود از کار و با خواست افزایش دستمزدهاشان، توسط پلیس امنیت رژیم اسلامی در شهرستان مبارکه به همراه ٥ نفر دیگر از کارگران به نام‌های «صفایی»، «مسعود فتاحی»، «سیروس پیام منی»، «عقیل یزدانی» و «کیومرث رحیمی»  ، دستگیر شدند. صبح روز ٢٠ بهمن بنا بر شکایت مدیریت این کارخانه، کریم فروزان، این ٥ نفر که قبلا آزاد شده بودند،  در شعبه ١٠٢ دادگاه عمومی جزایی رژیم اسلامی در شهر مبارکه محاکمه شدند. جلسه دوم این دادگاه  برای آزاد شدگان روز ١٩ بهمن احمد صابری،عباس حقیقی و جواد لطفی روز ٢٤ بهمن برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است که آقایان لطفی، حقیقی و صابری پیش تر در تاریخ ۳۰ آبان ماه بازداشت شده بودند که پس از گذشت یک هفته آزاد شدند. همچنین به دستور مدیرعامل کارخانه  قرارداد کار آقای لطفی که در بخش «اکریلیک ۲» کار می‌کند و تا پایان بهمن ماه با کارخانه پلی اکریل اصفهان قرارداد دارد، تمدید نشده است. کارگران پلی اکریل خواهان متوقف شدن این محاکمات، تجدید قرارداد کاری با جواد لطفی و همه کارگرانی که زیر فشار دستگیری و اخراج هستند و متوقف شدن سیاست کوچک سازی کارخانه و خواستهای برحقشان هستند.

با گسترش اعتراضات کارگری، رژیم اسلامی اخیرا با شدت بیشتری تلاش دارد که با دستگیری کارگران معترض، این اعتراضات را عقب براند. کارگران معدن چادرملو با تشدید مبارزاتشان و موفقیت خود  در آزادی ٢٨ کارگر بازداشتی این کارخانه، کارگران پلی اکریل با آزادی کارگران دستگیر شده در این کارخانه و پافشاری بر روی خواستهایشان راه نشان میدهند. راه مقابله با فشار و تهدید فعالین کارگری، مبارزات متحد کارگری و حمایت وسیع و گسترده از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٠ بهمن ۱۹۹۲،  ٩ فوریه ۲۰۱۴

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com