اطلاعیه شماره ١٥١: جانیان اسلامی مانع ادامه معالجه رضا شهابی شدند و دو روز قبل از آغاز سال نو وی را از بیمارستان به زندان انتقال دادند

جانیان اسلامی ساعت ٥ عصر چهارشنبه ٢٨ اسفند رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد  را در حالیکه در بیمارستان بستری بود به زندان اوین انتقال دادند. رضا شهابی در تاریخ ٥ اسفند برای معالجه به بیمارستان منتقل شده بود. انتقال رضا به زندان در حالی صورت میگیرد که پزشکان معالج وی با توجه به وضعیت کمر وی تاکید بر عمل جراحی داشتند. بنا بر خبر در مدت بستری شدن رضا در بیمارستان، او زیر نظر پزشک با انجام آزمایشات و فیزیوتراپی برای عمل جراحی آماده می شد که علیرغم تاکید پزشکان و مراجعات مکرر خانواده وی جهت ادامه مراحل درمانی او، دادستان جمهوری اسلامی اعلام کرد که زندانیان سیاسی در ایام عید مرخصی ندارند. در همین رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی اطلاعیه ای این اقدام خلاف انسانی را محکوم نموده و خواهان حمایت تشکلهای کارگری و نهادهای بین المللی در محکوم کردن این عمل ضد کارگری و در پشتیبانی از خواست آزادی بدون قید و شرط رضا شهابی از زندان شده است.

ما نیز همراه با خانواده رضا شهابی و سندیکای شرکت واحد همگان را به حمایتی گسترده از رضا شهابی و محکوم کردن این عمل جنایتکارانه رژیم اسلامی در قبال وی و زندانیان دربند فرا میخوانیم.رضا شهابی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٧ فروردین ٩٣، ٢٧ مارس ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com