اطلاعیه شماره١٥٣ : بهنام ابراهیم زاده در حمایت از شاهرخ زمانی دست به اعتصاب غذا زد

قبلا به اطلاع رساندیم که  روز ٢٠ اسفند جانیان اسلامی شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده کارگری در شهر تبریز را از سالن ١٢ زندان رجایی شهر به زندان قزل حصار تبعید کردند.   در اعتراض به این انتقال شاهرخ دست به اعتصاب غذا زده و هم اکنون ٣٧ روز است که در اعتصاب بسر میبرد.  بنا بر گزارشات منتشر شده بهنام ابراهیم زاده یکی دیگر از فعالین کارگری سرشناس و زندانی در بند ٣٥٠ اوین در حمایت از شاهرخ زمانی از روز ٢٣ فروردین دست به اعتصاب غذا زده است. بهنام طی بیانیه ای ضمن انعکاس خبر اعتصاب غذای خود در حمایت از شاهرخ زمانی و خواستهای اعتراضی او مینویسد:

“همانگونه که مستحضر هستید شاهرخ زمانی‌ یکی‌ از فعالین جسور و راستین جنبش کارگری ایران بیشتر از یک ماه است که در اعتصاب غذا به سر میبرد. شاهرخ به خاطر تبعید‌های پیاپی‌ و دستگیری بدون دلیل و محکومیت به ۱۱ سال زندان تعزیری و در اعتراض به تمام این بی‌ حقوقی‌ها دست به اعتصاب غذا زده و تنها ابزاری که یک زندانی در اختیار دارد یعنی‌ بدن خود را برای اعتراض انتخاب کرده تا صدای تمامی‌ این ظلم و ستم و شکنجه‌ای که در این چند سال زندان متحمل شده به گوش جهانیان برساند!اینجانب بهنام ابراهیم زاده هم از آنجایی‌ که خود در درون زندان مشغول گذراندن دوران محکومیت زندان هستم و سرنوشتی مشابه شاهرخ دارم برای حمایت و پشتیبانی‌ از هم طبقه‌ای مبارز خودم شاهرخ زمانی‌ از امروز عصر(٢٣ فروردین) اعتصاب غذای خود را آغاز می‌کنم و تا رسیدن شاهرخ به خواست و مطالبه‌اش و تا زمانی‌ که شاهرخ در اعتصاب غذا است من هم در اعتصاب غذا خواهم ماند ، زیرا باور دارم حمایت از شاهرخ زمانی‌ حمایت از جنبش کارگری و یکی‌ از فعالین جسور این جنبش است.” 

قبلا نیز محمد جراحی یکی دیگر از کارگران زندانی و هم پرونده شاهرخ زمانی که به جرم تلاش برای ایجاد تشکل کارگری و دفاع از حقوق کارگران هم اکنون در زندان تبریز بسر میبرد و از بیماری سرطان رنج میبرد، طی بیانیه ای حمایت خود را از همرزمش شاهرخ زمانی اعلام داشته و تاکید میکند که اگر شاهرخ به فوریت به سالن ١٢ زندان گوهردشت بازگردانده نشود، علیرغم وضعیت بد جسمانی او نیز دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران طی اطلاعیه ای حمایت خود را از شاهرخ زمانی اعلام داشته و خواستار آزادی وی و همه کارگران زندانی از زندان شده است. این حمایت ها ادامه دارد و هم اکنون کارزاری جهانی در حمایت از شاهرخ زمانی در جریان است. ما از همگان میخواهیم که وسیعا به این کارزار و حمایت از شاهرخ زمانی بپیوندند. میدانیم که کارگران زندانی و زندانیان سیاسی زیر فشار سنگینی در زندان بسر میبرند، با حمایت گسترده از شاهرخ و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی کاری کنیم که نه تنها فشار از روی آنان و همه زندانیان سیاسی برداشته شود، بلکه فورا از زندان آزاد شوند.ما بعنوان “کمپین برای آزادی کارگران زندانی” از شاهرخ زمانی و از بهنام ابراهیم زاده میخواهیم که به اعتصاب غذا که به جان و سلامت آنها لطمه میزند، پایان دهند. ما به سهم خود تلاش میکنیم که صدای این کارگران و همه زندانیان سیاسی در سطح جهانی باشیم.شاهرخ زمانی در وضعیتی اضطراری بسر میبرد و  نیاز به حمایت و پشنیبانی وسیع ما دارد. اعتراض او اعتراض به فشارهای رژیم اسلامی در زندان است. همبستگی خود را با شاهرخ و با بهنام ابراهیم زاده و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اعلام کنیم.

شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٤ فروردین ٩٣، ١٣ آپریل ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com