اطلاعیه شماره ٢٥٧: نامه اتحادیه ساختمانی، جنگلبانی، معدن و انرژی استرالیا در حمایت از بهنام ابراهیم زاده

بدنبال تلاش ارسلان ناظری عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کشور استرالیا، دین هال دبیر اتحادیه ساختمانی، جنگلبانی، معدن و انرژی این کشور طی نامه ای خطاب به خامنه ای خواستار آزادی فوری بهنام ابراهیم زاده شده است. او در این نامه مینویسد: “ما به همراه کل جامعه جامعه جهانی بر آزادی فوری بهنام ابراهیم زاده تاکید داریم و میخواهیم که از تمام توان خود برای لغو محکومیت او تلاش کنید. ادامه زندانی کردن فعالین اتحادیه ای و زندانیان سیاسی همه انسانهای شریف را خشمگین میکند”.

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک از چهره های شناخته شده کارگری در زندان است او در سال ٨٩ دستگیر و به ٥ سال زندان محکوم شد. علیرغم اینکه بهنام محکومیت خود را سپری کرده است، دوباره با پرونده ای جدیدی او به هفت سال و ده ماه و پانزده روز زندان محکوم شده است. بهنام بخاطر مبارزاتش در زندان است. نامه اتحادیه ساختمانی در اعتراض به این حکم و برای آزادی بهنام از زندان است.ترجمه این نامه و متن اصلی آن ضمیمه است.

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

٢٤ شهریور ٩٤، ١٥ سپتامبر ٢٠١٥

 ضمیمه:

نامه دبیر اتحادیه ساختمانی، جنگلبانی، معدن و انرژی استرالیا در حمایت از بهنام ابراهیم زاده

به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

موضوع: نامه سرگشاده در حمایت از بهنام ابراهیم زاده

عالیجناب

بعنوان یک عضو و مقام اتحادیه ای، این نامه را برای ابراز حمایت تمام اعضای اتحادیه ساختمانی جنگلبانی، معدن و انرژی (CFMEU) از بهنام ابراهیم زاده برایتان مینویسم. بیعدالتی در هر جایی بی عدالتی در همه جاست و تا همه آزاد نشوند هیچکس آزاد نیست. بعنوان فعالین کارگری و اتحادیه ای استرالیا ما از تجربیات اخیرمان میفهمیم که وقتی قانون بطور بی دادگرانه ای علیه کسی به کار گرفته میشود چقدر عصبانی کننده و ناراحت کننده است. حق تشکل و عضویت در اتحادیه از حقوق پایه ای انسانی است. به این دلیل فعالیت در یک تشکل اتحادیه ای هرگز نباید جرم تلقی شود. روشن است که فعالیت در اتحادیه برای واحد تولیدی، برای جامعه و برای کشور دستاوردهای غیرقابل انکاری دارد.

ما به همراه کل جامعه جهانی بر آزادی فوری بهنام ابراهیم زاده تاکید میکنیم و میخواهیم که از تمام توان خود برای لغو محکومیت او تلاش کنید. ادامه زندانی کردن فعالین اتحادیه ای و زندانیان سیاسی  همه انسانهای شریف را خشمگین میسازد.

امضا: دین هال دبیر اتحادیه ساختمانی، جنگلبانی، معدن و انرژی(CFMEU)

١٥ سپتامبر ٢٠١٥

Letter