اطلاعیه شماره ٢٦٧: فدراسیون اتحادیه های کارگران شهرداری ونکور خواستار تحقیق در مورد مرگ شاهرخ زمانی شد

بدنبال تلاش مسعود ارژنگ از اعضای کمیته همبستگی بین المللی کارگری-ایران و کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا، فدراسیون اتحادیه های کارگران شهرداری ونکور و حومه طی نامه ای در ٦ اکتبر به گای رادار مدیر کل سازمان بین املللی کار (آی ال او) و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار تحقیق در مورد مرگ شاهرخ زمانی شد. در بخشی از این نامه آمده است:

” ما مصرانه خواهان تحقیق کامل و بی طرفانه شما در مورد مرگ شاهرخ زمانی توسط مقامات رژیم ایران هستیم. و بیشتر برای آزادی همه زندانیان سیاسی، احترام به حقوق بشر، و آزادی تجمع در ایران تاکید میکنیم.” ترجمه فارسی این نامه به همراه متن ارژینال ان ضمیمه است.

در رابطه با مرگ شاهرخ زمانی و برای محکوم کردن جنایات رژیم اسلامی در زندانهای ایران کارزاری در جریان است.

نهادها و اتحادیه های کارگری ای که تا کنون طی بیانیه هایی از این کارزار اعلام حمایت کرده اند عبارتند از:

– فدراسیون اتحادیه های کارگران شهرداری ونکور و حومه

– اتحادیه پست کانادا

– کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی تی یو سی

– سندیکای کارگران س، ژ، ت شاخه بستاکون

– اتحادیه کارگری سی ان تی در فرانسه

– کنفدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری سوئد (ال.او)

– اتحادیۀ سراسری کارگران حمل و نقل سوئد (ترانسپورت)

– فدراسیون بین المللی کارگران ساختمان و چوب

– فدراسیون شوراها و اتحادیه های کارگری در عراق

همچنین، به دعوت احزاب و نیروهای سیاسی مختلف در کشورهای مختلف چون انگلیس، سوئد، آلمان، دانمارک، کانادا و در سلیمانیه عراق تظاهراتهایی برگزار شد. این کمپین ادامه دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی از همه سازمانهای سراسری کارگری و سازمانهای انساندوست در سراسر جهان خواستار حمایت از این کارزار و فشار آوردن به جمهوری اسلامی هست. این کمپین برای آزادی تمام کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و برای تحت مداوا قرار گرفتن زندانیان بیماری که در زندانهای رژیم اسلامی از درمان محرومند مبارزه می کند. به هر شکلی که میتوانید با این کمپین همکاری کنید.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٥ مهر ٩٤، ٧ اکتبر ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

ضمیمه : متن ترجمه فارسی نامه فدراسیون اتحادیه های کارگران شهرداری ونکور و حومه

 ٦ اکتبر ٢٠١٥

از فدراسیون اتحادیه های کارگران شهرداری ونکور و حومه کانادا

به : گای رایدر و احمد شهید

موضوع تحقیق در مورد مرگ شاهرخ زمانی فعال کارگری در ایران

فدراسیون اتحادیه کارگران شهرداری ونکور و حومه مشتمل از صد اتحادیه است که ٦٠ هزار کارگر را در ونکور در بریتیش کلمبیا را نمایندگی میکند.

این اتحادیه مطلع شده است که فعال کارگری شاهرخ زمانی به صورتی مشکوک در زندان رجایی شهر در ١٣ سپتامبر ٢٠١٥ جان خود را از دست داده است. ما ادعای مقامات ایران مبنی بر مرگ او بخاطر سکته قلبی را ناباوریم. مقامات جمهوری اسلامی به طور معمول مرگ و میر در زندان را ناشی از علل طبیعی گزارش میدهند.

مرگ شاهرخ زمانی بر لیست طولانی فعالین کارگری و اکتیویست های سیاسی که ناپدید و زندانی شده و مورد شکنجه قرار گرفته و به قتل رسیده اند، اضافه میشود. در مورد شاهرخ زمانی ، او زندانش را با یازده سال حکم در سال ٢٠١١ شروع کرد. جرم او دفاع از کارگران و حقوق انسانها ، تشکیل اتحادیه کارگران نقاش بود.

در همان سال اول زندانش شاهرخ نوشت: نامه ای سرگشاده به سازمان های کارگری و حقوق بشر نوشت و در آن جزئیات شکنجه هایی که در زندان تحمل کرده را شرح داد و خواستار آزادی خود و همه آزادی زندانیان سیاسی از زندانهای ایران شد. پس از آن او بارها به زندانهای مختلف منتقل شد، و شکنجه و محرومیت از امکانات درمانی در موردش ادامه یافت.

علیرغم همیه اینها او حاضر به سکوت نشد و بعنوان یک فرد قوی و صریح در دفاع از حقوق انسانها در کشورش شناخته شد.

مرگ او بیهوده نبود. ما مصرانه خواهان تحقیق کامل و بی طرفانه شما در مورد مرگ شاهرخ زمانی توسط مقامات رژیم ایران هستیم. و بیشتر برای آزادی همه زندانیان سیاسی، احترام به حقوق بشر، و آزادی تجمع در ایران تاکید میکنیم.

ارادتمند شما

جو هارتمن،

دبیر کل فدراسیون اتحادیه کارگران شهرداری ونکور و حومه د رکانادا

camp175.1may2014