اطلاعیه شماره٢٧٠:جعفر عظیم زاده یکی از رهبران کارگران ایران در آستانه دستگیری است

به سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان

جعفر عظیم زاده یکی از رهبران کارگران ایران در آستانه دستگیری است

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری و دبیر هیات مدیره این  اتحادیه بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ٣٣ اوین، با ٦ سال حکم زندان، باید تا روز ٤ آبانماه خود را به زندان معرفی کند.  به اجرا گذاشته شدن حکم زندان جعفر عظیم زاده مورد اعتراض شدید ماست و از تمامی تشکلهای کارگری و سازمانهای انساندوست در سراسر جهان انتظار داریم که به هر شکلی که میتوانند به این حکم اعتراض کنند و مانع اجرای این حکم ضد انسانی و ضد کارگری شوند.

جرم جعفر دفاع از حقوق بدیهی و پایه ای کارگر است. او یکی از رهبران طوماری برای افزایش دستمزدهاست که ٤٠ هزار کارگر آنرا امضا کرده بودند. او به همین جرم در روز جهانی کارگر سال ٩٣ دستگیر و بعد از ٤٦ روز بازداشت با قید وثیقه صد میلیون تومان آزاد شد. سپس در ١٠ اسفند  ٩٣ محاکمه و با اتهاماتی چون “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها و مطبوعات مجموعا به شش سال زندان محکوم شد.

موارد اتهامات جعفر عظیم زاده از سوی “شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی” به قرار زیر است: “تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨٤، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ٩٢، جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، تهدید وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار، شکایت از سعید مرتضوی و دیگر مقامات به جرم دزدی سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی، اعتراض به ایجاد تغییرات (ضد کارگری) در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با سایت اتحاد (سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) و برخی رسانه های برون مرزی و….”

از همین اتهامات کاملا روشن است که جعفر عظیم زاده را به جرم دفاع پیگیر و برحق از کارگران محکوم کرده اند.  حکم دستگیری او به طور واقعی  تعرضی به کل کارگران و کل مردم ایران است.

جعفر عظیم زاده نباید زندانی شود. از تمامی سازمانهای کارگری در سراسر جهان خواستار حمایت مبرم و فعال از او و مبارزات برحقش هستیم. نباید اجازه داد که حکومت اسلامی یک کارگر حق طلب دیگر را زیر فشار و شکنجه بگیرد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢ آبان ٩٤، ٢٤ اکتبر ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com