اطلاعیه شماره: ٢٧٢: جعفرعظیم زاده با حکم شش سال زندان به اوین رفت

با کارزاری جهانی خواستار آزادی فوری وی از زندان شویم

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره این اتحادیه و از رهبران سرشناس کارگری و هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا برای افزایش دستمزدها، ساعت ده صبح امروز ١٧ آبان برای اجرای حکم ٦ سال حبس راهی زندان شد. جعفر عظیم زاده1

شماری از کارگران و فعالین کارگری از مناطق مختلف جمعفر عظیم زاده را تا برابر زندان اوین همراهی کردند و تعدادی نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتراض به بازداشت و دیدار با این کارگرمبارز سرشناس در محوطه زندان اوین حضوریافتند. این کارگران که از نقاط مختلف از جمله  سنندج، اصفهان، کرج و تهران برای مشایعت و قدردانی از این کارگر معترض که به جرم بیش از یک دهه تلاش های پیگیر در طرح مطالبات کارگران بویژه افزایش مزد وبعنوان صدای رسای اعتراض کارگری اینک راهی زندان شده بود، در فضایی از خشم، اعتراض، و اندوه وانزجار برای مدت کوتاهی گردهم آمدند تا این چهره خوشنام کارگری را همراهی کنند. جعفر عظیم زاده در یک سخنرانی کوتاه از جمله گفت «با زندان کردن کارگران معترض معضل و بن بست جامعه حل نخواهد شد..»

جعفر عظیم زاده به جرم پیگیری بدیهی ترین خواسته های کارگران و اعتراض به پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق انسانی آنها به ٦ سال زندان محکوم شده است. کمپین برای آزادی کارگران زندانی دستگیری و محکومیت جعفر عظیم زاده را محکوم میکند و همه کارگران و مردم را به اعتراض به دستگیری فعالین کارگری فرا میخواند. ما بطور جدی تلاش میکنیم صدای اعتراض وی در سطح جهانی باشیم. در شرایطی که جنبش برای دفاع از معیشت و رفاه، یک جنبش اجتماعی در ایران است، دفاع از جعفر عظیم زاده از رهبران این جنبش یکی از اولویت های کمپین برای آزادی کارگران زندانی است . جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد شود و محکومیتش لغو گردد. همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٧ آبان ٩٤، ٨ اکتبر ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com