اطلاعیه شماره ٢٥٨: محمود صالحی از رهبران شناخته شده کارگری در شهر سقز به ٩ سال زندان محکوم شد

صبح روز ٢٥ شهریور محمود صالحی فعال شناخته شده کارگری از شهر سقز جهت دریافت حکم خود به دادگاه سنندج مراجعه کرد. دفتر دادگاه شفاها حکم را به وی اعلام نمود و بنا بر این حکم او به ٩ سال زندان محکوم شده است. دادگاه از تسلیم حکم کتبی به وی خودداری کرد.

محمود صالحی در دادگاهی که برایش تشکیل شده بود، از كليه فعاليت هايش در باره دفاع از حقوق كارگران و  پي گيري ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري به دفاع بر خاسته و آنها را  حق همه كارگران و فعالان كارگري دانسته بود .

بنا بر حکم صادره كه تنها به رو يت محمود صالجي رسيده است، به سوابق فعاليت هاي او در دهه شصت و هفتاد و  فعاليت هاي كارگري او استناد شده است. محمود صالحی بیست فرصت دارد که به این حکم اعتراض کند.

دادگاههای جمهوری اسلامی، دادگاه محاکمه کردن کارگران ، معلمان و مردم معترض بخاطر مبارزاتشان برای رسیدن به حق و حقوقشان است. با اعتراضی وسیع به حکم ٩ سال زندان برای محمود صالحی، حمایت خودمان را از این فعال کارگری و مبارزاتش اعلام کنیم.

تهدید و فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری باید فورا متوقف شود. احکام قضایی صادر شده برای آنان باید تماما لغو شود و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

٢٥ شهریور ٩٤، ١٦ سپتامبر ٢٠١٥