اطلاعیه شماره ٢٩١: بیانیه مشترک هفت تشکل کارگری در محکومیت احکام زندان علیه فعالین و رهبران کارگری

هفت تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در اقدام مهم و قابل توجهی ، روز ٤ اسفند طی بیانیه ای مشترک صدور احکام زندان علیه کارگران را محکوم و خواستار آزادی بدون قید و شرط کارگران زندانی و لغو احکام محکومیت آنان شدند. در بخشی از این بیانیه تصریح شده است: ما اعلام می‌داریم تا رسیدن به خواسته‌های برحق کارگران و زحمتکشان دست از تلاش بر نخواهیم داشت. ما از کلیه کارگران و زحمتکشان می‌خواهیم که برای مقابله با این تهدیدها و فشارها صفوف خود را متشکل‌تر کنند.”

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٧ اسفند ٩٤، ٢٦ فوریه ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

***

ضمیمه: متن کامل بیانیه هفت تشکل کارگری در محکومیت احکام زندان علیه فعالین و رهبران کارگری

به جای ترساندن فعالان کارگری به فکر حل مشکلات معیشتی زحمتکشان باشید 

اعلام حکم زندان به مدت ۵ سال داوود رضوی از اعضای موسس و هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، آخرین حلقه از سلسله فشارهایی است که از طرف دستگاه های حاکم بر جنبش کارگری وارد می شود. پس از دستگیری گسترده کارگران مس خاتون آباد در ماه گذشته و دستگیری های متعدد دیگر از جمله اجرای حکم زندان جعفر عظیم زاده، فعال قدیمی کارگری و صدور حکم ۷ سال زندان برای محمود صالحی، از اعضای قدیمی سندیکای خبازان سقز، صدور حکم یک سال حبس برای عثمان اسمائیلی، ضرب و شتم محمد جراحی در زندان تبریز و ده ها مورد فشار دیگر و دستگیری کارگران فعال، اکنون این حکم جدید نشان از آن دارد که قدرت مداران همراه با سازش های هر روزه با نظام سرمایه داری جهانی و آزاد گذاردن دست چپاولگران و غارتگران اموال مردم، تمام تلاش خود را بر سرکوب کارگران و زحمتکشان قرار داده اند.

زمزمه های افزایش اندک حداقل دستمزد کارگران و در مقابل افزایش هزینه های هر روزه زندگی، نوید سالی سخت و طاقت فرسا را برای کارگران و زحمتکشان به همراه دارد. سرمایه داران و دولت حامی آنان که از اعتراض گسترده کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران در هراسند اکنون عزم خود را جزم کرده اند تا فعالان کارگری را از دفاع از حقوق کارگران باز دارند.

احضار هر روزه فعالان کارگری به نهادهای امنیتی، از جمله رضا شهابی و واله زمانی و تهدید آنان برای ایجاد ارعاب و وحشت در درون فعالان کارگری است. غافل از آن که این شیوه ها دیگر کهنه و پوسیده شده است و کارگران و زحتکشان آن چنان تحت فشارند که حتا از این شیوه ها هم دیگر وحشتی ندارند. بهتر است مقامات که تنها فکر و ذکرشان ترساندن فعالان کارگری است در اندیشه حل مشکلات معیشتی زندگی کارگران و زحمتکشان باشند.

ما این احکام را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری در زندان و لغو احکام محکومیت آنان در هر رده از مراحل قضایی هستیم و تا رسیدن به خواسته های برحق کارگران و زحمتکشان دست از تلاش بر نخواهیم داشت. ما از کلیه کارگران و زحمتکشان می خواهیم که برای مقابله با این تهدیدها و فشار ها صفوف خود را متشکل تر کرده و زمینه های ایجاد تشکل های سراسری، فدراسیون ها و کنفدراسیون های مستقل کارگری را فراهم کنند.

تشکلها به ترتیب حروف الفبا:

اتحادیه آزاد کارگران ایران

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای نقاشان استان البرز

کانون مدافعان حقوق کارگر

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری