اطلاعیه شماره ٢٩٥:خبر شادی بخش آزادی ” رسول بداقی ” در روزهای آینده

به گزارش صدای معلم رسول بداقی معلم زندانی که بعد از تحمل ٥ سال حبس، در حکم جدیدی به سه سال زندان محکوم شده بود، مشمول “عفو عمومی” ١٢ فروردین شده و قرار است به زودی آزاد شود. شنیدن این خبر برای همه ما شادی بخش است و از اینکه او پس چند سال به کنار خانواده و دو فرزندش بازمیگردد و باز همکارانش او را در کنار خود خواهند داشت،  بسیار شعف آور است. اما داستان بر سر “عفو عمومی” نیست. داستان بر سر کارزار پر قدرتی است که معلمان برای آزادی همکارانشان به پیش بردند. داستان بر سر مصر بودن رسول بداقی ها بر روی خواستها و مبارزاتشان است. آزادی رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، علی اکبر باغانی نوید این را میدهد که سال ٩٥ میتواند سال باز کردن درب زندانها باشد.

با تمام قوا برای آزادی کارگران زندانی و معلمان دربند و همه زندانیان سیاسی به میدان آییم. و سال ٩٥ را به سال اعتراضات گسترده خود برای پیگیری خواستها و پایان دادن به بساط این حکومت فقر و سرکوب تبدیل کنیم. اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده، جعفر عظیم زاده، محمد جراحی، محمود بهشتی  و علیرضا هاشمی از جمله کارگران و معلمان در بند هستند. همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٥ فروردین ٩٥، ٣ آپریل ٢٠١٦

shahla.daneshfar@gmail.com

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com