۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

 ۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است. “کمپین برای آزادی کارگران زندانی حمایت خود را از این روز مهم که به ابتکار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی شکل گرفته است، اعلام میکند و از همه تشکلهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار دارد که از این کارزار مهم جهانی حمایت کنند و برای متوقف شدن  فشار بر روی فعالین و رهبران کارگری و فعالین سیاسی در عرصه های مختلف به رژیم اسلامی فشار بیاورند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران و زندانیان سیاسی شوند.

فشار و تهدید رهبران و فعالین کارگری جزیی از سیاست دائمی رژیم اسلامی برای جلوگیری از سازمانیابی مبارزات کارگری، و عقب زدن جنبش کارگری و کل جامعه است. ٢٠ ژوئن فرصت مناسبی برای بدست گرفتن خواست لغو پرونده های امنیتی مفتوحه برای کارگران، معلمان و کلیه فعالین سیاسی است. این خواست مشخص جعفر عظیم زاده است از رهبران کارگری است که هم اکنون در زندان است و بخاطر آن از ١٠ اردیبهشت تا کنون در اعتصاب غذا بسر میبرد و وضعیتش نگران کننده است.  با حمایت همه جانبه از جعفر عظیم زاده و خواستهایش، بخواهیم که به اعتصاب غذایش خاتمه دهد و اطمینان دهیم که از کارزاری که بر سر این خواست،  او و اسماعیل عبدی از رهبران معلمان معترض مشترکا به راه انداخته اند و تا کنون با موجی از حمایت پاسخ گرفته است،  وسیعا حمایت میکنیم و آنرا ادامه خواهیم داد. ٢٠ ژوئن فرصت مناسبی است که با در دست گرفتن این خواست مهم، صدای اعتراض کارگران و معلمان زندانی و همه  زندانیان سیاسی در سطح جهان باشیم.

جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در آستانه اول ماه مه امسال ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر  در اعتراض به فقر، گرانی دستمزدهای زیر خط فقر و امنیتی کردن اعتراضات کارگران، معلمان، و کل جامعه به این وضعیت، اعلام داشتند که با خواست مشخص لغو پرونده های مفتوحه برای کارگران، معلمان و مردم معترض بخاطر مبارزات برحقشان، از ١٠ اردیبهشت دست به اعتصاب غذای نا محدود خواهند زد.  اسماعیل عبدی با ٦ سال حکم زندان در ١١ اردیبهشت ٩٥ بعد از ١١ ماه حبس با قید وثیقه آزاد شد و با پیگیری خواستهایش در بیرون از زندان به اعتراض خود ادامه داد. جعفر عظیم در زندان به اعتصاب غذایش ادامه داده و اکنون وضعیتش اضطراری است و به حمایت وسیع ما نیاز دارد.

خواست جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی مبنی بر لغو پرونده های مفتوحه  تحت عنوان اتهامات امنیتی چون اخلال در نظم و امنیت ملی برای کارگران، معلمان و کلیه فعالین سیاسی،  بطور واقعی این یک خواست مشخص در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است. اینها اتهاماتی است که توسط سیسستم قضایی جمهوری اسلامی بی وقفه علیه فعالین کارگری و معلمان و دیگر معترضین صادر میشود تا جلوی هر نوع فعالیت برای ایجاد تشکل، برپایی تجمع اعتراضی، آزادی بیان، گرامیداشت روز جهانی کارگرو.. گرفته شود. تنها در سال گذشته صدها کارگر و معلم با این اتهامات به زندان افتاده و یا برایشان پرونده تشکیل شده است. از جمله جعفر عظیم زاده از رهبران طومار ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها بخاطر مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران و کل جامعه با اتهاماتی از همین دست  در ١٧ آبان با ٦ سال حکم راهی زندان اوین شد. همچنین بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری و دفاع از حقوق کودک با همین نوع اتهامات از خرداد ٨٩ در زندان بسر میبرد و با وجود سپری کردن ٥ سال حکم زندانش در حکم دیگری به هفت سال و ١٠ و پانزده روز دیگر حبس محکوم شده است.  محمد جراحی نیز یکی دیگر از فعالین کارگری است که با ٥ سال محکومیت از خرداد ٩٠ در زندان تبریز بسر میبرد. همینطور علیرضا هاشمی از معلمان معترض از فروردین ٩٤ با ٥ سال حکم در زندان است. بعلاوه اینکه تعدادی از فعالین کارگران و معلمان معترض چون اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، مهدی بهلولی و محمد نیک نژاد  از معلمان معترض و محمود صالحی، داود رضوی، رضا شهابی، جمیل محمدی، عثمان اسماعیلی از جمله کسانی هستند که  حکم زندان دارند. ٢٠ ژوئن یک فرصت مهم برای اعلام حمایت جهانی از جعفر عظیم زاده و خواستهایش و از همه زندانیان سیاسی است

ما همه اتحادیه های کارگران و نهادهای انساندوست در سراسر جهان را به حمایت از کمپین برای آزادی کارگران زندانی و پیوستن به ٢٠ ژوئن روز اعتراض جهانی در حمایت زندانیان سیاسی در ایران فرامیخوانیم.

ما از همه اتحادیه ها و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار داریم که  با پیوستن به ٢٠ ژوئن روز حمایت جهانی از زندانیان سیاسی در ایران، حمایت خود را از جعفر عظیم زاده و خواستهایش اعلام کنند و خواستار آزادی فوری او ، کارگران و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی شوند.  همچنین میخواهیم که  رژیم اسلامی را بخاطر سرکوبگری هایش در قبال کارگران و کل جامعه  از جمله صدور احکام وحشیانه شلاق، حبس های طولانی مدت و تهدید و پیگرد دائمی فعالین کارگری و کلیه فعالین سیاسی بخاطر مبارزه برای حق و حقوقشان،  محکوم کنند .

جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی، حکومت سرکوب، زندان، شلاق و اعدام است. ما خواهان انزوای سیاسی بین المللی رژیم ایران و تحریم و بایکوت آن در سازمان بین المللی کار (ILO) و تمام مراجع جهانی  هستیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندان

شهلا دانشفر

 shahla_daneshfar@yahoo.com

http://free-them-now.com

١٣ ژوئن ٢٠١٦