بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری شناخته شده، به مرخصی آمد

روز ٢٠ تیر  بهنام ابراهیم زاده از فعالین سرشناس کارگری،  از زندان مرخص شد. آزادی موقت بهنام را به وی، به همسرش زبیده حاجی زاده که همواره همراه بهنام بوده است، به نیما ابراهیم زاده فرزندش که بدلیل بیماری سرطان تحت درمان است و به همگان تبریک میگوییم.

بهنام ابراهیم زاده از سال ٨٩ در زندان است. او علیرغم اینکه ٥ سال حکم زندانش را سپری کرد، در پرونده جدیدی هفت سال و ده ماه حکم جدید گرفته است. بهنام از فعالین کارگری و دفاع از حقوق کارگر است و بخاطر مبارزاتش با انگ های امنیتی ای چون اخلال در نظم و امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و غیره بهترین سالهای زندگی اش را در زندان گذرانده است. پرونده های تشکیل شده برای بهنام ابراهیم زاده تماما باید لغو شود. بهنام باید بدون قید و شرط آزاد شود.

مرخصی بهنام ابراهیم زاده به دنبال آزادی موقت جعفر عظیم زاده  و  آزاد شدن مظفر صالح نیا و هاشم رستمی از فعالین کارگری در سنندج خبرهای مسرت بخش این هفته است.

قدم بعدی لغو پرونده های امنیتی تشکیل شده برای همه فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض و آزادی بدون قید و شرط همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.

 

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٠ تیر ٩٥، ١٠ ژوئیه ٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com