دادن داروی اشتباه به محمد جراحی در زندان

بنا بر آخرین خبرهای منتشر شده وضعیت جسمانی محمد جراحی از چهره های شناخته شده کارگری در زندان تبریز مختل شده است. در بررسی های پزشکی، علت این مسئله دادن داروهای اشتباهی به او تشخیص داده شده است که یک ماه پیش در زندان برای او ارسال شده است. بی حالی و غیرفعال شدن دستگاه گوارش او از جمله عوارض این داروهای اشتباه بوده است.

دادن داروی اشتباه به محمد جراحی بخشی از بی توجهی به وضعیت زندانیان و رفتار جنایتکارانه حکومت اسلامی در زندانهاست. محروم کردن زندانیان سیاسی از دارو و درمان، آزار دائمی آنان زیر شکنجه جسمی و روحی داستان تباهی و بعضا مرگ خاموش زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم اسلامی است. و همه اینها در حالی صورت میگیرد که با انگ های امنیتی کارگران، معلمان، و مردم معترض را که اعتراضش به فقر، بی تامینی و خفقان و سرکوب است، برای داشتن تشکل خود و آزادیهای پایه سیاسی در جامعه مبارزه میکنند و خواستار یک زندگی انسانی هستند، با تهدید و پیگرد و احکام زندان روبرو میشوند.

محمد جراحی یکی از این صدها نمونه است که بخاطر مبارزاتش و بخاطر تلاش برای ایجاد تشکل کارگری ٥ سال و نیم است در زندان است. او تمام دوره پنج سال و نیمه خود را بدون حتی یک ساعت مرخصی گذرانده است و تنها بیست روز از محکومیتش باقی است. و این در حالیست که بارها پزشگان متخصص وی بر روی درمان وی در خارج از زندان تاکید کرده اند.

محمد جراحی هم پرونده شاهرخ زمانی است که سال گذشته به طرز مشکوکی در زندان گوهردشت کرج جان باخت و بنا بر خبر منتشر شده از سوی کانون مدافعان حقوق کارگر گفته میشود که نتایج آزمایش های پزشک قانونی، مرگ وی را غیرطبیعی نشان داده است. و اکنون شاهد دادن داروی اشتباه به محمد جراحی هستیم.

محمد جراحی از بیماری سرطان تیروئید رنج می برد و  این دوره را تماما در زندان و در شرایطی سخت گذرانده است. او باید بطور منظم و هر روزه داروهای خاص این بیماری را مصرف کند.

صدای اعتراضمان را به این جنایت آشکار در زندانهای رژیم اسلامی بلند کنیم. محمد جراحی باید فورا آزاد شود. و ترتیبات لازم برای معالجه و درمان وی با شرایط و استاندارد انسانی و قابل قبول فراهم شود.

لغو احکام امنیتی برای کارگران، معلمان و مردم معترض، آزادی تشکل، اعتصاب، تجمع و..حقوق پایه ای همه مردم است. کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٢ مرداد ٩٥، ٢ اوت٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com