جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به دادگاه احضار شدند

بنا بر خبر منتشر شده در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران در نونزدهم مرداد ماه، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو تن از چهره های شناخته شده کارگری از سوی شعبه ١٠١ کیفری شهرستان ساوه احضار و به آنان ابلاغ شده است که در روز هشتم  شهریور به دو دادگاه کیفری و انقلاب شهرستان ساوه محاکمه خواهند شد.

بنا بر خبر شاکی این دوپرونده که در دو دادگاه کیفری و انقلاب تشکیل شده است کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا می باشد. در اطلاعیه خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با این موضوع چنین آمده است:

“بر اساس کیفر خواستی که در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ساوه بر علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد صادر شده است، آنان متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ بر علیه نظام جمهوری اسلامی شده اند. همچنین بر اساس کیفر خواست دادگاه شعبه ١٠١ کیفری  شهرستان ساوه آنان متهم به تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و جعل عنوان و شغل مرتبط با دادن مشاوره حقوقی به کارگران شده اند. مصادیق هر دو کیفر خواست دادگاههای انقلاب و کیفری شهرستان ساوه در رابطه با ٥ اتهام این دو فعال کارگری تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالیتهای صنفی از قبیل دادن مشاوره به کارگران نورد لوله صفا و مصاحبه و نوشتارهای آنان در مورد مسائل کارگری می باشد.

شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده بدنبال اعتصاب و تجمعات کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اردیبهشت ماه سال ٩٤ ،  به ترتیب در روزهای  ٢٦ اردیبهشت و سوم خرداد ماه همانسال بازداشت  و روز ٢٠ خرداد ماه با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شدند. پرونده های این دو فعال کارگری در طول یکسال گذشته مسکوت گذاشته شده بود. اما با آغاز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و مقاومت و ایستادگی آنان در مقابل امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، پرونده های جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به جریان انداخته شد و سه روز پس از پایان اعتصاب غذای جعفر، وی جهت ارائه آخرین دفاعیات به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه احضار شد.

به جریان انداخته شدن پرونده های شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده  با اتهامات واهی در شرایطی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است که علیرغم وجود میلیونها پرونده در قوه قضائیه و دزدیهای صدها و هزاران میلیاردی حکومتیان و آقازاده ها هیچ اقدام عاجل و موثر قضائی در باره آنان صورت نمی گیرد اما پرونده های تشکیل شده بر علیه فعالین کارگری حق طلبی همچون جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد با سرعت بالائی مراحل قضائی خود را طی میکند.

محاکمه این دو عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران  با اتهامات متعدد امنیتی در پی اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و شکل گیری جنبشی عظیم بر علیه امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان، چیزی جز دهان کجی به افکار عمومی و میلیونها کارگر و معلم از سوی دستگاههای امنیتی و قضائی نیست. اینان با پرونده سازی و تعجیل در به جریان انداختن این پرونده بر علیه جعفر عظیم زاده که در حال حاضر دارای 6 سال محکومیت از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب در تهران می باشد و هم اکنون در نتیجه اعتصاب غذایش در بیرون از زندان بسر می برد هیچ هدفی جز در هم شکستن عزم و اراده وی، شاپور احسانی راد و دیگر کارگران عضو اتحادیه برای دست شستن از فعالیتهای صنفی و در بعد کلانتری به تمکین وادشتن طبقه کارگر ایران ندارند. اما همانگونه که مقاومت ستودنی و سرسختانه جعفر عظیم زاده و عموم فعالین کارگری و مبارزات  بی وقفه کارگران در سراسر کشور تاکنون نشان داده است چنین سیاستهای سرکوبگرانه ای نه تنها راه به جائی نخواهد برد بلکه روز بروز بر عمق و دامنه اعتراضات ما کارگران و نفرت و انزجارمان از وضعیت موجود خواهد افزود و ما را متحدانه تر و مصممانه تر از هر زمانی برای دست یابی به مطالبات انسانی مان به پیش خواهد راند.”.

محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو رهبر کارگری شناخته شده بخاطر مبارزاتشان و با شکایت کارفرمایی که ماهها حقوق کارگران را نپرداخته و کارگران برای حق و حقوقشان مبارزه کرده اند، تحت عناوینی چون تبلیغ علیه نظام و دیگر اتهامات امنیتی، یک نمونه آشکار از سرکوب مبارزات کارگران  با انگ های امنیتی است. و این موضوع کارزاری است که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی علیه آن اعلام داشتند و همچنان در جریان است.  با احکامی از همین دست است که بسیاری از فعالین کارگری و معلمان و مردم معترض بارها و بارها زیر فشار و تهدید قرار گرفته و برایشان پرونده های قضایی تشکیل شده است و سالها زندانی کشیده اند.

 با تمام قدرت به کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض در جامعه بپیوندیم. اعتراض به دادگاهی کردن جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و خواست باطل کردن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای این دو فعال کارگری  و برای کلیه فعالین کارگری، معلمان معترض و مردم معترض در جامعه  یک گام مهم در پیشبرد این کارزار و تحمیل حقوق پایه ای حق تشکل، حق اعتصاب ، حق تجمع و آزادی های پایه ای سیاسی در جامعه است. به احضار  جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد  وسیعا اعتراض کنیم.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٩ مرداد ٩٥، ٩ اوت٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com