کنفرانس کارگری مالمو با موفقیت برگزار شد

روز ١١ دسامبر کنفرانسی کارگری توسط کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now ) برگزار شد. کنفرانس با پیامهای همبستگی اتحادیه های کارگری از کشورهای مختلف به صحنه پرشوری از حمایت بین المللی از کارگران زندانی در ایران تبدیل شد. اتحادیه های کارگری متعددی چون شورای اتحادیه های کارگری ونکور و حوزه، اتحادیه کارگران پست، اتحادیه کارگر باربر و اسکله در کانادا، اتحادیه کارگران کشتیرانی از استرالیا، یکی از فعالین کارگری از تونس بنام حاتم لاوینی و همچنین هدا کامل از فعالین و کمپینر های کارگری از مصر، و اکتیویست های اجتماعی چون جان کلارک و پیتر تادچل از ائتلاف بین المللی علیه فقر به این کنفرانس و به کمپین برای ازادی کارگران زندانی در ایران پیام دادند و خشم خودرا از سرکوب مبارزات کارگری در ایران و پایمال کردن پایه ای ترین حقوق کارگری توسط حکومت اسلامی ابراز داشتند. این پیامها با تاکید بر دو خواست مهم اعلام شده از سوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی، خواست آزادی فوری اسماعیل عبدی، بهنام ابراهیم زاده، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی و خواست لغو احکام صادره با اتهامات امنیتی علیه کارگران بر حقوق پایه ای انسانی تاکید داشتند. اعتراض به ١٧ سال حکم زندان برای جعفر عظیم زاده و ١١ سال زندان برای شاپور احسان راد و ٥ سال زندان برای محمود بهشتی و ٩ سال حکم زندان محمود صالحی و دیگر احکام سرکوبگرانه علیه کارگران بخش اصلی کنفرانس و پیامهای رسیده از تشکلهای کارگری جهانی بود.
سخنرانان این کنفرانس شهلا دانشفر سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی “Free Them Now”، رضا رشیدی و مژگان مظهر سرمدی دو تن از اعضای این کمپین بودند. محور اصلی مباحث تاکید بر کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی بود. در بخش هایی از کنفرانس تکه هایی از صحبت های رهبران کارگری و معلمان معترض پخش شد و از زبان خود آنها می شنیدیم که چگونه بخاطر مبارزات انسانی شان احکام زندان گرفته اند. از جمله در قسمتی از کنفرانس بهار میلانی با خواندن نوشته هایی از آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان و جنبش علیه اعدام تصویری از اینکه چگونه فعالین اجتماعی با اتهامات امنیتی چون “اخلال در نظم و امنیت ملی” احکام زندان میگیرند و زندانی میشوند، داد.
کنفرانس با گزارشی از کمپین برای آزادی کارگران زندانی در مصر و اینکه اخیرا ٦ کارگر در آنجا دستگیر و زندانی شده اند که بدنبال اعتراضاتی که برپا شد، دو نفرشان آزاد و باقی در زندان هستند، همبستگی خود را با کارگران زندانی در مصر اعلام داشت.
کنفرانس همچنین انزجار خود را از سرکوبگری های دولت اردوغان در ترکیه اعلام داشته و همبستگی خود را با مبارزات کارگران و مردم این کشور اعلام داشت.
کنفرانس با نشان دادن صحنه هایی از مبارزات کارگران و معلمان بر جلوتر آمدن جنبش بر سر آزادی زندانیان سیاسی در ایران تاکید داشت. گزارشهای تصویری و ویدئویی این کنفرانس به اطلاع عموم خواهد رسید.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی از همه کارگران و مردمی که از امر آزادی کارگران زندانی در ایران دفاع میکنند سپاسگزاری میکند و این تلاش آنها را ارج میگذارد.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
Free Them Now
Shahla.daneshfar2@gmail.com
١٢ دسامبر ٢٠١٦