بهنام ابراهیم زاده آزاد شد

18274741_1503975972969669_2471387260900049812_n

یک خبر مسرت بخش روز اول مه امسال این بود که بهنام ابراهیم زاده از چهره های محبوب و شناخته شده کارگری، فعال دفاع از حقوق کودک و حقوق انسانها، امروز اول ماه مه، حالیکه جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به استقبالش رفته بودند بعد از هفت سال زندان، آزاد شد. آزادی بهنام را به وی، به خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم.

ما از همه کسانیکه در کارزار برای آزادی بهنام ابراهیم زاده و کمپین علیه امنتی کردن مبارزات کارگران، معلمن و مردم معترض، حمایت کرده و صمیمانه تلاش کردند که صدای اعتراض بهنام ابراهیم زاده باشند و از خواستهای اعتراضی او برای داشتن یک زندگی انسانی حمایت کردند، قدردانی میکنیم.
بهنام ابراهیم زاده آزاد شد، اما پرونده قضایی او بسته نشده است. پرونده تشکیل شده برای بهنام ابراهیم زاده که تحت عنوان اخلال در نظم و امنیت برای او گشوده شده و بخاطر مبارزاتش سالها در زندان بوده است، باید فورا بطور کلی بسته شود. بهنام ابراهیم زاده سالها زیر ف15781455_1373754059315080_7201798660745367596_nشار و شکنجه در زندان قرار داشته و به همین دلیل دچار بیماریهای بسیاری گردیده است. او باید تحت درمان و معالجه با امکانات مناسب و رایگان قرار گیرد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی هم اکنون پیگیر آزادی واله زمانی از اعضای سندیکای نقاشان البرز از دستگیر شدگان اول ماه مه است.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی همچنین پیگیری دو پرونده اضطراری یکی پرونده اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان که بخاطر مبارزاتش در زندان است و از دهم اردیبهبشت ماه (سی آپریل) با خواست لغو تمامی احکام زندان با اتهامات امنیتی برای خود و برای تمامی زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا بسر میبرد، و دیگری آتنا دائمی فعال دفاع از حقوق کودک، فعال دفاع از حقوق زن و فعال علیه اعدام را که بخاطر احکام زندان صادره برای خواهرانش هانیه و انسیه دائمی که به عنوان اهرمی برای فشار به وی حکم گرفته اند و اعتراض به حکم زندان خود در اعتصاب غذا بسر میبرد، را در دستور کار خود دارد. از تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست انتظار داریم که ما را در پیشبرد کارزار برای آزادی فوری آنها و تمامی زندانیان سیاسی از زندان یاری دهند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
Free Them Now
Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com ١مه ٢٠١٧- ١٧ اردیبهشت ٩٦