اول مه، پیام کلارک از نهاد اتئلاف علیه فقر در کانادا در حمایت از کارگران زندانی در ایران

18195136_10210651600540988_7840612866223512433_nپیام جان کلارک از نهاد اتئلاف علیه فقر در کانادا به مناسبت روز جهانی کارگری و در حمایت از کارگران زندانی در ایران

جان کلارک از نهاد ائتلاف علیه فقر در کاناد طی پیامی به مناسبت روز جهانی کارگر و در پاسخ به نامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی، به این مناسبت، همبستگی خود را با کارگران زندانی در ایران اعلام داشت. او در پیام خود مینویسد:
” اعتصاب غذای معلم معترض اسماعیل عبدی در زندان اوین، نوری بر سرکوب و احکام وحشیانه زندان برای کارگران در ایران انداخته و نشان میدهد که چگونه بسادگی کارگران بخاطر خواست متشکل شدن برای اینکه حق و حقوقشان را به پیش برند، به آن محکوم میشوند.
به مناسبت اول ماه مه، ائتلاف انتاریو در مبارزه با فقر (OCAPP) حمایت کامل خود را از کسانی که با چنین هزینه وحشتناکی مبارزاتشان را برای برقراری عدالت برای کارکنان ادامه میدهند، اعلام میدارد. حکومت ایران باید بخاطر محروم کردن کارگران از حق و حقوقشان و امنیتی کردن مبارزات آنان، محکوم شود.
Untitled٢آزادی برای همه فعالین کارگری زندانی و پیروزی را به طبقه کارگر ایران.

جان کلارک، OCAPP سازمان

Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com/