واله زمانی آزاد شد

18275163_10210656000570986_2882523579147914211_nواله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز که بعد از خاتمه تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس در تهران دستگیر شده بود، امروز آزاد شد. آزادی واله را به او، و به همگان تبریک میگوییم.
واله زمانی دیشب را در پایگاه هفتم پلیس امنیت به سر برد و صبح امروز به بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه اوین منتقل و در آنجا تحت بازپرسی قرار گرفت.
به گزارش منتشر شده در سایت اتحاد، از صبح امروز و بدنبال انتقال واله به دادسرای ناحیه اوین جمعی از یاران وی و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران با حضور در مقابل زندان اوین پیگیر وضعیت وی بودند. این انتظار ساعت چهارده و سی دقیقه به پایان رسید و واله زمانی در میان شادی جمع حاضر در مقابل زندان اوین آزاد شد. زنده باد اول ماه مه، زنده باد واله زمانی، زنده باد همبستگی کارگری
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
١٢اردیبهشت ٩٦، ٢ مه ٢٠١٧
shahla.daneshfar2@gmail.com

Free Them Now

***

در جریان گرامیداشت روز جهانی کارگر در تهران واله زمانی دستگیر شد
دستگیرشدگان اول ماه مه باید فورا آزاد شوند

حوالی ظهر روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، پس از پایان تجمع کارگران در مقابل مجلس، واله زمانی از فعالین کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به پایگاه هفتم پلیس امنیت انتقال یافت.

در این روز جمعی از کارگران علیرغم ممانعت نیروی انتظامی توانستند در مقابل مجلس اسلامی روز جهانی کارگر را گرامی بدارند. کارگران ایستادگی کردند. با شعار برگزاری اول مه حق ماست به تجمع خود ادامه دادند و بعد از پایان قطعنامه شان که امضای هفت تشکل کارگری را داشت، به تجمع خود پایان دادند. در سنندج نیز در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، پرشنگ فاتحی در حالیکه علیه بیکاری و مشکلات کارگران سخن میگفت، دستگیر شد. که همان روز آزاد گردید.

برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر و برپایی تجمع حق مسلم کارگران و همه مردم است. واله زمانی فاتحی باید فورا آزاد شوند. از تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار داریم که این دستگیریها را محکوم کنند و به جمهوری اسلامی فشار آوردند که هر چه زودتر آنان را آزاد کند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
Free Them Now
Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com ١مه ٢٠١٧- ١٧ اردیبهشت ٩٦