لغو حکم ١١ سال زندان جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد ، یک موفقیت در کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات

جعفر.شاپور.جداریجعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و شاپور احسانی راد عضو هیات مدیریه این تشکل کارگری بنا به پرونده ای تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در ساوه به ١١ سال حبس محکومت شده بودند. این موضوع مورد اعتراض این کارگران قرار گرفت. این موضوع مورد مشخصی از امنیتی کردن مبارزات کارگران است که هم اکنون کارزاری علیه آن در جریان است. بدنبال اعتراضات گسترده به این حکم، بنا بر خبر اول خرداد ماه از سوی محمد علی فروغی وکیل این کارگران، این حکم در دادگاه تجدید نظر خبر داد. این موفقیت را به جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد، اتحادیه آزاد کارگران ایران و همگان تبریک میگوییم. لغو ١١ سال حکم زندان به جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد یک موفقیت بزرگ در کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات است. کارزاری که در آستانه اول مه با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان آغاز شد و با قدرت در جریان است.
گفتنی است که جعفر عظیم زاده بنا بر پرونده دیگری با اتهامات امنیتی به ٦ سال حبس محکوم شده است که یکی قلم از مصادیق آن اعتراض او به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و فعالیت به عنوان یکی از هماهنگ کننده گان کمپین برای افزایش دستمزدها با ٤ هزار امضا است. ٦ سال حکم جعفر عظیم زاده باید فورا لغو شود.
هم اکنون اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان با ٦٦ سال حکم و آتنا دائمی از فعالین دفاع از حقوق کودک، حقوق زن و علیه اعدام در اعتراض به احکام امنیتی و عملکرد دستگاه قضایی و با خواست لغو احکام زندان خود و تمامی فعالین اجتماعی در اعتصاب غذا بسر میبرند.کارزاری بزرگ در دفاع از خواستهای آنان در جریان است. طومارهای اعتراضی برای آزادی آنها به راه افتاده است. اتحادیه بین المللی معلمان و عفو بین الملل طی بیانیه هایی خواستار آزادی فوری عبدی از زندان شده و کمپینی برای آزادی او به راه انداخته اند. همچنین یک کارزار مهم معلمان آزادی عبدی است. در جریان مضحکه انتخابات رژیم شاهد بلند شدن پلاکاردهایی در حمایت از عبدی و آتنا دائمی بودیم. در بعد از انتخابات رژیم مردم در کرج با شعار آتنا دائمی آزاد باید گردد، پیام و اعتراض خود را فریاد زدند. وسیعا به کارزار علیه امینتی کردن مبارزات بپیوندیم و با اطمینان دادن به عبدی و آتنا به اینکه در سطح بین المللی صدای اعتراضشان خواهیم بود، از آنها بخوایم که اعتصاب غذایشان را خاتمه دهند. اسماعیل عبدی و آتنا دائمی باید فورا آزاد شوند.
تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. احکام امنیتی صادر شده برای فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض باید باطل شود. پرونده سازی بر اساس اتهاماتی چون اخلال در نظم و امنیت ملی باید خاتمه یابد. تشکل، اعتصاب، تجمع ، آزادی بیان همه و همه از حقوق مسلم مردم است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٢٢ مه ٢٠١٧-١ خرداد ٩٦

Shahla.daneshfar2@gmail.com
http://free-them-now.com