دیدار محمود احمدی و هژار علیپور با سازمان عفو بین الملل در کانادا

 اسماعیل عبدی و آتنا دائمی و کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان ومردم معترض نیاز به حمایت گسترده تر جهانی است

روز ٢٥ مه (٤ خرداد) محمود احمدی عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی و هژار علیپور از فعالین کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در رابطه با وضعیت اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان و آتنا دائمی از فعالین دفاع از حقوق کودک، حقوق زن و علیه اعدام با خانم گلوریا نافزیگر(Gloria Nafzige) در دفتر سازمان عفو بین الملل (Amnesty  nternational Canada) ) دیداری داشتند. در این دیدار در رابطه با پیام همبستگی توسط این سازمان در حمایت از اسماعیل عبدی و آتنا دائمی و دیگر زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی بحث و گفتگو شد و آخرین اطلاعات در رابطه با وضعیت این دو زندانی سیاسی در اختیار سازمان عفو بین الملل قرار گرفت.

اسماعیل عبدی که با اتهامات امنیتی به ٦ سال حبس محکوم شده و از ١٠ اردیبهشت  با خواست لغو حکم زندان خود و تمامی فعالین اجتماعی در اعتصاب غذا میبرد و وضعیت جسمانی او مناسب نیست .

 آتنا دائمی  نیز در اعتراض به ٧ سال حکمش و حکم زندان برای دو خواهرش انسیه و هانیه دائمی از ١٩ فروردین در  اعتصاب غذا است و خواست او لغو احکام امنیتی صادر شده برای خودش، برای دو خواهرش و برای تمامی فعالین اجتماعی است.

در این دیدار ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از اعتراض عبدی و دائمی و خواستهایشان،  از کمپینی گسترده ای که در حمایت از اسماعیل عبدی و آتنا در جریان است، از جمله بیانیه ١٥ هزار نفر در دفاع از عبدی صحبت شد و محمود احمدی و هژار علیپور از عفو بین الملل خواستار گسترش حمایتهایشان از  اسماعیل عبدی و آتنا دائمی و اعتراض آنان به امنیتی کردن مبارزات و آزادی فوری آنان از زندان شدند.

 کمپین برای آزادی اسماعیل عبدی و آتنا دائمی با قدرت ادامه دارد. ٢٤ فعال کارگری و از فعالین مبارزات معلمان طی نامه ای حمایت خود را از عبدی اعلام کرده و خواستار آزادی او شده اند. این اتفاقات تحرکات مهمی در کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات است. کارزاری که آزادی بهنام ابراهیم زاده در روز اول ماه مه و لغو ١١ سال حکم زندان جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در دادگاه ساوه در همین هفته از جمله موفقیت های مهم آنست. وسیعا از این کارزار حمایت کنیم. با حمایت وسیع خود از اسماعیل عبدی و آتنا دائمی به آنها اطمینان دهیم که با تمام قدرت تلاش میکنیم کهصدای اعتراض آنها را جهانی کنیم و از آنها بخواهیم که با اتکاء به این حمایت ها به اعتصاب غذایشان خاتمه دهند.

٢٦ مه ٢٠١٧- ٥  خرداد ٩٦

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Free Them Now

Shahla.daneshfar2@gmail.com

 http://free-them-now.com