تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد ودانشجویان وتعدادی از معلمان وفعالین کارگری در حمایت از رضا شهابی

از ساعت ده صبح روز ٣ مهر به فراخوان سندیکای واحد تجمعی اعتراضی در حمایت از رضا شهابی عضو هیات مدیره این سندیکا در مقابل وزارت کار برپا شد. کارگران شرکت واحد، دانشجویان و تعدادی […]

نامه اعتراضی جو هارتمن دبیر کل شورای اتحادیه های کارگری ونکوور و حومه  به پایمال کردن حقوق پایه ای کارگران در ایران

بدنبال تماس مسعود ارژنگ عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا و در پاسخ به نامه های درخواستی این    کمپین برای حمایت از کارگران زندانی در ایران ، جو هارتمن دبیر کل شورای […]

پیام همبستگی سعید نعما دبیر کل کنفدراسیون عمومی سندیکاهای کارگران و کارکنان عراق

در اعتراض به سرکوبگری های حکومت اسلامی سعید نعمه ناصر دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارگران و کارکنان عراق و عضو شبکه همبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخ به نامه ارسالی از سوی […]

تجمع در حمایت از زندانیان سیاسی در مقابل زندان گوهردشت کرج و دستگیری ٤ نفر

از ساعت ٩ صبح روز ٢٢ شهریور بنا بر فراخوانی خانواده های زندانیان سیاسی در گوهردشت که در اعتراض به وضع اسفنا   ک زندانها در اعتصاب غذا بسر میبرند  و رضا شهابی در مقابل […]

در حمایت از رضا شهابی و زندانیان سیاسی در گوهر دشت

اعتراض برای آزادی کارگران زندانی، اعتراض برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی ابعاد گسترده ای بخود گرفته است و بیش از هر وقت خیابانی شده است. ١٤ شهریور به فراخوان خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی […]

حمایت اتحادیه جهانی اینداستریال از کارگران ایران

حمایت اتحادیه جهانی اینداستریال از کارگران ایران والتر سانچز، دبیرکل اتحادیهٔ جهانی اینداستریال طی نامه ای در پنجم سپتامبر به مقامات ایران خواستار آزادی کارگران زندانی و رعایت حقوق بنیادین کارگران ایران میشود این اتحادیه […]

طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد در مقابل مجلس  اسلامی

تجمع اعتراضی در مقابل مجلس اسلامی در حمایت از رضا شهابی روز ١٤ شهریور کارگران شرکت واحد به همراه دانشجویان و دیگر فعالین کارگری و معلمان در مقابل مجلس و خیابان های اطراف آن در […]

در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

اعتراض علیه حکم شلاق شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتراض به بازگرداندن رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد به زندان و محکومیت او به ٩٢٨ روز دیگر، اعتراض به […]