کارگران علیه حکم بربریت شلاق و دستگیری ها

حکم شلاق شاپور احسانی راد نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با واکنش  اعتراض بسیاری روبرو و شده است. شاپور احسانی راد در بیستم مرداد ماه از سوی […]