اطلاعیه شماره ٢٥٤: شاهرخ زمانی، از رهبران شناخته شده کارگری در زندان رجایی شهر درگذشت جمهوری اسلامی قاتل شاهرخ زمانی است

امروز ٢٢ شهریور شاهرخ زمانی از چهره های شناخته شده کارگری، عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، عضو سندیکای کارگران نقاش در زندان رجایی شهر به صورتی ناگهانی درگذشت. جان باختن شاهرخ زمانی را […]

نامه  زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک از زندان رجایی شهر

به تمام  سازمانهای کارگری و نهادهای طرفدار حقوق بشر در سراسر جهان من بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی از زندان جهنمی رجایی شهر هستم. من در یک خانواده کارگری در شهرستان اشنویه بدنیا آمده ام. […]