تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد ودانشجویان وتعدادی از معلمان وفعالین کارگری در حمایت از رضا شهابی

از ساعت ده صبح روز ٣ مهر به فراخوان سندیکای واحد تجمعی اعتراضی در حمایت از رضا شهابی عضو هیات مدیره این سندیکا در مقابل وزارت کار برپا شد. کارگران شرکت واحد، دانشجویان و تعدادی […]

در ادامه کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات

اعتراض علیه حکم شلاق شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتراض به بازگرداندن رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد به زندان و محکومیت او به ٩٢٨ روز دیگر، اعتراض به […]

کارگران علیه حکم بربریت شلاق و دستگیری ها

حکم شلاق شاپور احسانی راد نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با واکنش  اعتراض بسیاری روبرو و شده است. شاپور احسانی راد در بیستم مرداد ماه از سوی […]

احکام شنیع شلاق و زندان را محکوم کنید-نامه ای اضطراری به نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر جهان

شاپور احسانی راد  کارگر اخراجی و نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه، از اعضای اتحادیه آزادی کارگران ایران که در اردیبهشت ۹۴ به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا و اخلال در نظم عمومی به زندان […]

حکم شلاق برای شاپور احسانی راد توحش و گستاخی است

بنا بر خبر محمد علی جداری فروغی وکیل شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد  نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه که در اردیبهشت ۹۴ با شکایت رستمی صفا کارفرمای کارخانه های نورد لوله […]