اطلاعيه شماره ۷۱: هیئت مدیره سندیکای نیشکر محاکمه می شود

جانيان اسلامي علي نجاتي عضو هيات مديره سنديكاي نيشكر هفته تپه را به محاکمه کشیدند و  قرار است شهناز سگوند همسر وي را نیز به محاكمه بکشند روز چهارشنبه ۳ آبانماه شهناز سگوند همسر علي […]