اطلاعیه شماره 115: جلیل محمدی، وفا قادری، خالد حسینی

جلیل محمدی بعد از 32 روز از زندان آزاد شد بنا بر گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز دوشنبه 17 تیرماه جلیل محمدی عضو این کمیته و از فعالین کارگری […]