اطلاعیه شماره ۱۱۹:به دو هفته کارزار علیه اعدام بپیوندیم

اعدام ابزار حاکمیت رژیم اسلامی است. اين حكومت سی و چند سال است که سرکوب و اعدام میکند تا حاکمیت کند. بهانه جانيان حاكم براي اعدام هرچه باشد٬ هيچ ترديدي نبايد داشت كه ابزار اعدام […]