اطلاعیه شماره ۱۲۱: خانواده بهنام ابراهیم زاده نیاز به حمایتی جهانی دارند، نگذاریم بهنام به زندان بازگردانده شود

 بهنام ابراهیم زاده  را بسیاری از شما می شناسید. بهنام از چهره‌های شناخته شده کارگری، عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و از فعالین دفاع از حقوق کودک است. او به جرم مبارزاتش در […]