اطلاعیه ۱۲۳: بهنام ابراهیم زاده دوباره  به زندان اوین بازگردانده شد

بهنام ابراهیم زاده باید کنار فرزندش باشد   بعد از ظهر امروز ۴ شهریور ۹۲ بار دیگر بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری که بخاطر بیماری فرزندش نیما که به بیماری خطرناک سرطان خونی […]