اطلاعیه شماره ١٢٥: صدور حکم ٦ ماه زندان دیگر برای شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی ١١ سال حکم زندان دارد صبح روز ١٦ شهریور شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و از چهره های محبوب و شناخته شده کارگری از زندان رجایی شهر به زندان […]