اطلاعیه شماره ١٢٩ : صدور حکم ٢٨ روز زندان بیشتر برای بهنام ابراهیم زاده

وضعیت بهنام ابراهیم زاده از فعالین شناخته شده کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری، و ابتلای تنها فرزندش نیما به بیماری خطرناک سرطان برای اکثر کارگران و مردم شناخته شده است. علیرغم […]