اطلاعیه شماره ١٣٤: اعتراضات در بند ٣٥٠ اوین و تهدید بهنام ابراهیم زاده به تبعید

بنا بر خبرهای منتشر شده به علت گزارشات عوامل وزارت اطلاعات در زندان اوین علیه بهنام ابراهیم زاده و حمیدرضا برهانی٬ دو زندانی سیاسی بند ٣٥٠ اوین، امروز ١٧ دی حمید رضا برهانی به زندان […]