اطلاعیه شماره ١٣٦: یوسف آب خراباد فعال کارگری در مهاباد به دو سال زندان محکوم شد اسماعیل فتاحی فعال کارگری در تبریز از زندان آزاد شد

بنا بر خبر های منتشر شده، یوسف آب خراباد از فعالین کارگری در شهر مهاباد و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به جرم مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران و […]