اطلاعیه شماره ١٣٩: نامه هشدار دهنده محمد جراحی فعال کارگری از زندان

محمد جراحی از فعالین شناخته شده کارگری در زندان گوهردشت است. او طینامه ای از زندان از وضعیت وخیم جسمی خود سخن گفته است. در بخشی از نامه او آمده است: ” جرممان تنها وتنها […]