اطلاعیه شماره ١٤١: شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به ۲۸ رسید به این دستگیریها وسیعا اعتراض کنیم

قبلا به اطلاعتان رساندیم که ٢٠ کارگر معدن چادرملو در جریان تجمعات اعتراضی ٣ هزار کارگر در این مرکز کارگری بخاطر اخراج یکی از همکارانشان و پافشاری آنان بر دیگر خواستهای خود در ٩ بهمن […]