اطلاعیه شماره ١٤٦:آخرین اخبار از شاهرخ زمانی، رسول بداغی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده چهار چهره شناخته شده کارگری در زندان

شاهرخ زمانی و رسول بدغی از سلول انفرادی به بند ١٢ منتقل شدند بنا بر اخبار منتشر شده روز شنبه ٢٦ بهمن که ماموران رژیم اسلامی در زندان گوهردشت اقدام به تخلیه کتاب خانه زندان […]