اطلاعیه شماره ١٤٧ : افشین ندیمی و مهرداد صبوری دو فعال کارگری شهر سنندج آزاد شدند

بنا بر اخبار رسیده ساعت ٥ امروز ٤ اسفند، افشین ندیمی و مهرداد صبوری، دو فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری بعد از نزدیک به دو ماه از زندان مرکزی سنندج […]