اطلاعیه شماره ١٥١: جانیان اسلامی مانع ادامه معالجه رضا شهابی شدند و دو روز قبل از آغاز سال نو وی را از بیمارستان به زندان انتقال دادند

جانیان اسلامی ساعت ٥ عصر چهارشنبه ٢٨ اسفند رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد  را در حالیکه در بیمارستان بستری بود به زندان اوین انتقال دادند. رضا شهابی در تاریخ ٥ اسفند برای معالجه […]