اطلاعیه شماره ٢٥١:محمود باقری معلم زندانی آزاد شد بازداشت و انتقال آرام و فواد زندی به زندان مرکزی سنندج

روز ٢٦ مرداد محمود باقری از اعضای هیات مدیره کانون معلمان ایران پس از طی دوران محکومیتش با احتساب ٣٧ روز مرخصی، از زندان اوین آزاد شد. آزادی وی را به او و خانواده اش، […]