اطلاعیه شماره ٢٥٦: یوسف آب خرابات از فعالین کارگری شناخته شده در مهاباد آزاد شد

بنا بر خبرهای رسیده ساعت یازده صبح امروز ٢٣ شهریور یوسف آب فرابات از چهره های شناخته شده کارگری در شهر مهاباد بعد از پایان محکومیت دو ساله اش آزاد شد. آزادی وی را به […]