اطلاعیه شماره ٢٥٧: نامه اتحادیه ساختمانی، جنگلبانی، معدن و انرژی استرالیا در حمایت از بهنام ابراهیم زاده

بدنبال تلاش ارسلان ناظری عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کشور استرالیا، دین هال دبیر اتحادیه ساختمانی، جنگلبانی، معدن و انرژی این کشور طی نامه ای خطاب به خامنه ای خواستار آزادی فوری بهنام […]