اطلاعیه شماره ٢٥٨: محمود صالحی از رهبران شناخته شده کارگری در شهر سقز به ٩ سال زندان محکوم شد

صبح روز ٢٥ شهریور محمود صالحی فعال شناخته شده کارگری از شهر سقز جهت دریافت حکم خود به دادگاه سنندج مراجعه کرد. دفتر دادگاه شفاها حکم را به وی اعلام نمود و بنا بر این […]