اطلاعیه شماره ٢٥٩: به دستگیری علی نجاتی بطور گسترده اعتراض کنیم

به گزارش منتشر شده از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه علی نجاتی از رهبران این اتحادیه سه شنبه گذشته ٢٤ شهریور بازداشت شد. در این تاریخ ماموران امنیتی رژیم  با در دست داشتن حکم […]